Драм-картридж  DR-512 для Konica Minolta bizhub C224(e), C284(e), C364(e), C454(e), C554(e)  DR-512/A2XN0TD, DR-512, A2XN0TD, Konica Minolta bizhub C224(e), C284(e), C364(e), C454(e), C554(e)Драм-картридж DR-512 для Konica Minolta bizhub C224(e), C284(e), C364(e), C454(e), C554(e) DR-512/A2XN0TD, DR-512, A2XN0TD, Konica Minolta bizhub C224(e), C284(e), C364(e), C454(e), C554(e)

Драм-картридж DR-512 для Konica Minolta bizhub C224(e), C284(e), C364(e), C454(e), C554(e)

Драм-картридж DR-512 для Konica Minolta bizhub C224(e), C284(e), C364(e), C454(e), C554(e)
DR-512/A2XN0TD, DR-512, A2XN0TD, Konica Minolta bizhub C224(e), C284(e), C364(e), C454(e), C554(e)
Цена 5 700₽

Описание

Драм-картридж DR-512 для Konica Minolta bizhub C224(e), C284(e), C364(e), C454(e), C554(e)

DR-512/A2XN0TD, DR-512, A2XN0TD, Konica Minolta bizhub C224(e), C284(e), C364(e), C454(e), C554(e)

Аналог, совместимый

Ресурс картриджа DR-512/A2XN0TD составляет 55000, 75000, 90000, 95000 страниц

при 5% заполнении листа.